25 Eylül 2011 Pazar

"Her bir gözün melâlini bir yerde toplamış"


"Bu haşr-ı giryede koştur peyinde hulyâmı"

Ahmet Haşim

(Serlevha Ahmet Haşim'in Şi'r-i Kamer'deki "Zühre'ye" şiirinden, alttaki dize ise Göl Sâ'atleri'nde yer alan "Rûzgâr" şiirinden alınmıştır.)

Resim: Pablo Picasso, Nusch Éluard,1938.