13 Haziran 2011 Pazartesi

Somut Şiir


“…şiir tepeden tırnağa bir soyutlama işlemidir; çünkü soyutlama, bir tümevarım, en azından bir genelleme, bir durumun, bir olayın, bir geleneğin en belirgin özelliğini, o ülke insanının anlıyabileceği bir kesinlikle belirleme demektir. Tek tek her insanda varolanı, en beşeri yanıyla ortaklaşa kılmaktır. Zekânın, usun en yetkin çalışmasıdır soyutlama. “Gerçekçilikle” soyutlamayı ayrı tutmak bu yüzden yanlıştır. Çünkü, herhangi bir durum, soyutlama yoluyla (belki de sadece o yolla) gerçeklik kazanabilir. Böylece bazılarının anladığı “somutluk”a ulaşmış olur. Somutlama işlemi, ancak, soyut bir takım kavramları açıklamak, örneklendirmek amacıyla başvurulan ilkel bir yöntemdir. Soyutlamayı kıvıramayan, varlığı gerçekliğinden sıyırır, bu kere soyut’un Türkçedeki başka bir anlamıyla “mücerret”, Latin alfabesiyle abes de havada kalır. Daha iyi anlaşılmak için, bütün bu terimlere bir ortaklaşalık vermek gerekiyor.”

Turgut Uyar

(“Korkulu Ustalık” kitabından, sayfa 497, Yapı Kredi, 2009/ Güney Dergisi’nde, Sayı 26, Kasım 1969’da yayınlanmış “Turgut Uyar İle…” başlıklı söyleşiden… )