20 Aralık 2011 Salı

"Ey hafıza, velût memenden beni emzir,"


"Söyliyecek şimdi zaferlerini şiir."

Ahmet Muhip Dıranas

[Orhan Burian'ın "Kurtuluştan Sonrakiler"adlı Şiir Antolojisi(YKY,2003)'nden, Ahmet Muhip Dıranas ile ilgili bölümdeki "Selâm" adlı şiirden...]

"Bütün Saadetler Mümkündür"


"Ölüler, hepimiz için yalvarın Allah'a!"

Ziya Osman Saba


[Orhan Burian'ın "Kurtuluştan Sonrakiler"adlı Şiir Antolojisi(YKY,2003)'nden, Ziya Osman Saba ile ilgili bölümdeki "Bütün Saadetler Mümkündür" adlı şiirden...]

10 Aralık 2011 Cumartesi

"Bir kuytu manastırda duâlar gibi gamlı"


"Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden."

Yahya Kemal Beyatlı
(Kar Mûsıkîleri'den...)